Dataset

Zoeken

134 datasets

 • Dit bestand bevat het Nationaal landschap Middag-Humsterland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor reg...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat vesting(terrein)en zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structu...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat kanalen en wijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij specifieke regels opgenomen ter bescherming van de wi...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Het doel van het selectieproces was om gemeentegrens overschrijdende archeologische landschappen te selecteren die representatief zijn voor Noord-Brabant en - in potentie - voor de Brabantse geschiede...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat watergangen (maren en sloten) van de provincie. In het weidse wierdenlandschap kronkelen de maren om de dorpen om ze via het water te ontsluiten. De maren vormen de basis voor de ken...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water
 • Dit bestand gaat over de landschapsstructuur. Deze structuur wordt gevormd door kenmerkende gebieden met grote waarde voor het landschap. De landschapsstructuur is opgebouwd uit twee onderdelen: de Pr...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Landbouw, Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu
 • De vroegste objecten(puntenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dit bestand bevat karakteristieke wegen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landsch...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Transport
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dit bestand bevat wierden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. In onze pr...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bodem, Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)
Bron catalogus (1)