Dataset

Zoeken

42 datasets

 • Agrarische cultuurhistorische relicten van de zandgronden: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. Essen ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het betreft hier een vlakkenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen ove...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • De vroegste objecten(puntenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Regios binnen de provincie Overijssel zijn verder onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Er zijn ongeveer 30 deelgebieden. Elk deelgebied heeft een cultuurlandschap of een combinatie van cultuur...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • De vroegste objecten(lijnenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Op de kaart staan gebieden waarin ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden. Er zijn verschillende ruilverkavelingsblokken gekarteerd. De veranderingen binnen deze blokken zijn niet in kaart opgenomen. ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • In Overijssel komen veel verschillende nederzettingen voor in tal van soorten en maten. Al deze nederzettingen kennen hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Sommigen waren al eeuwen geleden van enige om...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Bisschoppelijke versterking (puntenbestand). In 2010/2011 is een inventarisatie verricht van landgoederen in Overijssel. Hierbij zijn bestaande landgoederen en NSW-landgoederen in kaart gebracht. Ook ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Agrarische cultuurhistorische relicten in het rivierenlandschap: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 01-08-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid