Dataset

Zoeken

43 datasets

 • Dit bestand bevat watergangen (maren en sloten) van de provincie. In het weidse wierdenlandschap kronkelen de maren om de dorpen om ze via het water te ontsluiten. De maren vormen de basis voor de ken...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Natuur en milieu, Water
 • De vroegste objecten(puntenbestand) zijn de walburgen. Deze hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Tegenwoordig zijn deze walburgen nog vaak als kern van een dorp of stad zic...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dit bestand bevat wierden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van deze gebieden. In onze pro...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Bodem, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Dijken (lijnen)

  Het betreft hier een lijnenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen over...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Het betreft hier een vlakkenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen ove...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Bisschoppelijke versterking (puntenbestand). In 2010/2011 is een inventarisatie verricht van landgoederen in Overijssel. Hierbij zijn bestaande landgoederen en NSW-landgoederen in kaart gebracht. Ook ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dataset

  Groene linten

  Groene linten zijn die delen van de wegdorpen waar het beeld wordt gedomineerd door een combinatie van wegbeplanting en slingertuinen, die het wegdorp een groen karakter geven. Men spreekt soms van ee...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Landschapstypen

  Dit bestand bevat landschapstypen die op grond van verschillen in ontstaanswijze, grondsoort en beeldkenmerken zijn te onderscheiden. Landschap is een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • De landschappelijke diversiteit in Overijssel heeft als gevolg dat er binnen de provincie verschillende regio’s te onderscheiden zijn met elk een kenmerkend afwateringsstelsel. Bijvoorbeeld de vergrav...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Cultuur en recreatie