Dataset

Zoeken

5 datasets

 • Beroepsbevolking ,voor metadata klik hier

  Data eigenaar: Breda
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Recht
 • Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Bestuur
 • Door de Belastingdienst samengestelde ontvangstencijfers worden jaarlijks gepubliceerd als raming voor het begrotingsjaar en vermoedelijke uitkomsten van het lopende jaar in de miljoenennota. Ook word...

  Data eigenaar: Ministerie van Financien
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Financien
 • Het CPB Publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks ...

  Data eigenaar: Centraal Planbureau
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Economie
 • Het CPB Publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks ...

  Data eigenaar: Centraal Planbureau
  Bijgewerkt: 30-08-2020
  Thema: Economie