Dataset

Zoeken

8 datasets

 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-06-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bes...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Landbouw, Lucht, Natuur en milieu
 • Acidofiele indicatiewaarde. De Acidofiele indicatiewaarde is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waa...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu
 • Weergave van de P95 van loodgehalten in categorien (buiten de gemeenten Utrecht en Amersfoort).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • Dataset

  Verzilting

  De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilt...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 07-06-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dataset

  Bodemkwaliteit

  "De Bodemkwaliteitskaart geeft informatie over de diffuse bodemkwaliteit in zones.Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwali...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 30-05-2021
  Thema: Natuur en milieu