Dataset

Zoeken

9 datasets

 • De loodverwachtingskaart geeft in verschillende gradaties aan in welke gebieden sprake kan zijn van verhoogde gehalten lood in de bodem. De indeling van de kaart is gebaseerd op de gezondheidskundige ...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-07-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's
 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare landbouwgronden zijn in de rappor...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Landbouw
 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bes...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Landbouw, Lucht, Natuur en milieu
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubele...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De rapportage is opgesteld op verzoek van het ministerie LNV met als doel te onderzoeken of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. Vruchtbare landbouwgronden zijn in de rappor...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Landbouw
 • Dataset

  Bodemkwaliteit

  "De Bodemkwaliteitskaart geeft informatie over de diffuse bodemkwaliteit in zones.Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwali...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-07-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dataset

  Verzilting

  De gebruikte bestanden zijn vervaardigd door TNO in opdracht van de provincie Zuid-Holland in het kader van een onderzoek naar de verzilting in de provincie (TNO rapport 'bepaling toekomstige verzilt...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 05-07-2021
  Thema: Natuur en milieu