type-icon

Dataset

Zoeken

18 datasets

 • type-icon

  Dataset

  Buitenplaatsen

  De dataset bevat de begrenzingen van de rijksbeschermde buitenplaatsen waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nauwkeurige digitale begrenzing van heeft gemaakt.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies, namelijk panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden en ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Drenthe
 • In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terrein...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amster...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
 • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (puntobjecten).

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • type-icon

  Dataset

  Kastelen

  De dataset ‘kastelen’ bevat de landsdekkende kartering van intacte kastelen, kasteelruïnes en gebouwen met origineel muurwerk van kastelen, alsmede ringwalburgen. Het betreft dus nog zichtbare bovengr...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • type-icon

  Dataset

  Rijksmonumenten

  Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rij...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Bestanden met informatie over de monumentale status van kunstwerken ouder dan 1966 in beheer van Rijkswaterstaat deel uitmakend van het hoofdwegennetwerk (HWN), hoofdvaarwegennetwerk (HWVN) en hoofdwa...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Rijkswaterstaat

Filter je resultaten