Dataset

Zoeken

47 datasets

 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  Hondenbeleid

  Uitrenzones, verboden voor honden gebieden en de hondenpoep afvalbakken.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Kaart om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is gemeten via een z.g.n.beeldkwaliteitsmeting...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  Groen - Gras

  ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente zaanstad het gras in het openbaar groen onderhoudt.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Verkeersborden zijn een van de drie verkeerstekens die de wegbeheerder kan gebruiken om het verkeer op de weg te regelen. Verkeerstekens in het algemeen en borden in het bijzonder geven aanwijzingen a...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid