Datasets

12 datasets

 • De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van ...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Bestand met potentieel relevant areaal voor oeverplanten in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarte...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Bestand met potentieel relevant areaal voor vis in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarten van de ...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Bestand met potentieel relevant areaal voor waterplanten in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarte...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Bevat de drie voorbereidingsfasen voor bestemmingsplannen: Voorbereiding Ontwerp-besluitvormingstraject Vaststelling-besluitvormingstraject

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is een vereenvoudiging van de fysieke NAP -20 meter dieptelijn. De fysieke of werkelijke NAP -20 meter dieptelijn is erg grillig en kan onder invloed van zandtra...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water