type-icon

Dataset

Zoeken

441 datasets

 • Agrarisch natuurbeheer. Binnen de begrensde gebieden is subsidie voor (bepaalde vormen van) agrarisch natuurbeheer mogelijk.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2022 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. In dit bestand worden de wijzigingen tussen NBP2021 en NBP2022 aangegev...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2022 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2021 staat de begrenzing van de beheertypen op basis van de Index Natuur en Landschap. Voor het onderdeel natuur is per gebied concreet aangegeven wat het beh...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Agrarische cultuurhistorische relicten in het rivierenlandschap: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. ...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Industrie
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Industrie
 • Dit bestand laat de weidevogelgebieden, de akkerfaunagebieden, het botanisch waardevol grasland en het botanisch waardevol akkerland binnen Drenthe zien.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Bodem
 • Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan p...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Landbouw, Natuur- en landschapsbeheer, Organisatie en beleid, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Regio’s zijn gebieden van ongeveer 500 tot 1000 vierkante kilometer. Bekende regio’s zijn bijvoorbeeld Twente, Salland en de Kop van Overijssel. Voor regio’s worden soms verschillende namen gebruikt. ...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)