Dataset

Zoeken

72 datasets

 • Dit bestand gaat over de Nationale landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente. Dit zijn gebieden met een internationaal of nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteit. Mede daardoor hebben zij ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer, Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Het betreft hier een puntenbestand. Na de ijstijden werd het in Nederland warmer en natter, waardoor op sommige plekken dode planten niet afgebroken werden maar zich opstapelden. Na eeuwen van opstape...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand geeft het zoekgebied ganzen weer, waar collectief ganzenbeheer mogelijk.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Dren...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Agrarische cultuurhistorische relicten van de zandgronden: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. Essen ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dataset

  Boerderijtype

  Boerderijen (puntenbestand) nemen een speciale plek in binnen de Nederlandse bouwhistorie. Deze bedrijfsgebouwen kennen in hun ontwikkeling een sterke relatie met het landschap. Van de boerderijen die...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Dijken (punten)

  Het betreft hier een puntenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen over...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dit bestand geeft een opsomming van historische tuinen, lanen, bossingels en bosjes, houtwallen en houtsingels, historische bouwwerken en erven, knotbomen en poelen en historische wateren.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu