Dataset

Zoeken

12 datasets

 • Werkzame personen en fte (vanaf 2003) naar sector, geslacht, leeftijdsklasse, vol-deeltijd, loonklasse, provincie.

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Werk
 • Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2012/52/2012-bevolkingskernen-in-nederland...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Hum...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode. In november 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wone...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens per 500 meter bij 500 meter vierkant. In oktober 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en is 2019 toegevoegd. Lees voor m...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens per 100m x 100m vierkant. In oktober 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en is 2019 toegevoegd. Lees voor meer informat...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar gewicht uit de gewichtenregeling primair onderwijs en naar leeftijd van de leerling (4-14 jaar). Het aantal leerlingen wordt per hoofdvestiging, nevenv...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Basisonderwijs
 • Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals d...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Voortgezet onderwijs
 • Het aantal mbo deelnemers over de afgelopen 5 jaar per type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, gemeente en provincie waar de deelnemer woont en leeftijd van de deel...

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Middelbaar beroepsonderwijs