Dataset

Zoeken

18 datasets

 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt per wijk plaats en wel gemiddeld één keer per 4 jaar. De opbouw van de ka...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 31-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste historie bestand voor de overgang naar de BOR. Locaties en administratieve gegevens van voormalige bomen in de openbare ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 31-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand kwaliteitsnet bestaat uitpuntlocaties aangegeven waar de transporteurs in Gelderland hinder ondervinden als gevolg van congestie. Informatie verzameld in voorjaar 2013 via e-mail.

  Data eigenaar: Gelderland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Transport
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Kaart om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is gemeten via een z.g.n.beeldkwaliteitsmeting...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Overzicht van de boomkronen in Zaanstad van particulieren en Gemeente Zaanstad, gezien vanuit de lucht.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Locaties en administratieve gegevens van voormalige bomen in de openbare ruimte.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspee...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De zoneringskaart bovengrond geeft weer de zones waar de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter gelijkwaardig is. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.za...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De plaatsing (locaties) van putten grondwaterkwaliteit met KRW (KaderRichtlijn Water) rapportage aanduiding. Dit zijn putten voor diep grondwater te meten (5-25 m). De meetgegevens worden ook in KRW v...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dataset

  Bodem boringen

  Kaartlaag met boringen die zijn uitgevoerd in een bodemonderzoek. Ook vindt u hier per boring de uitgevoerde analyses met resultaat. Niet alle boringen zijn geanalyseerd. Het kan ook voorkomen dat er ...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 12-07-2021
  Thema: Organisatie en beleid