type-icon

Dataset

Zoeken

9 datasets

 • Lokaties van alle grondwaterfilters. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 20...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De grondwaterbeschermingszones bestaan uit de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 100-jaarsaandachtsgebieden. De Provinciale Milieu Verordening en Provinciale Ruimt...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Dit bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden binnen de provincie Groningen. Grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder de milieubeschermingsgebieden die in het kader van de Wet Milieubeheer do...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • De grondwaterbeschermingszones bestaan uit de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 100-jaarsaandachtsgebieden. De Provinciale Milieu Verordening en Provinciale Ruimt...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Lokaties grondwateronttrekkingen uit het openbaar register van 1993 (HP-bestand).

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Waterwingebieden zijn gebieden waar (oever)grondwater voor drinkwater aan de bodem wordt onttrokken of gebieden die daarvoor gereserveerd zijn. Een waterwingebied wordt aangemerkt als het meest kwetsb...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Overijssel
 • Lokaties van de grondwateronttrekkingen in 1997. De lokaties zijn ontleent aan het openbaar register grondwateronttrekkingen. Momenteel alleen de vergunninghouders beschikbaar en nog niet de kleinere ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater bescher...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Overijssel

Filter je resultaten