type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater bescher...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Overijssel
 • Deze kaarten vormen een onderdeel van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland en bevatten de milieubeschermingsgebieden voor grondwater van de provincie. Voor de productie van deze kaarten is ui...

  Bijgewerkt: 20-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Het bodem- en watersysteem vormt een belangrijke basis voor het duurzaam functioneren van het landelijk en stedelijk gebied. Dit systeem is kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast en watertekort....

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Waterwingebieden zijn gebieden waar (oever)grondwater voor drinkwater aan de bodem wordt onttrokken of gebieden die daarvoor gereserveerd zijn. Een waterwingebied wordt aangemerkt als het meest kwetsb...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Overijssel
 • De grondwaterbeschermingszones bestaan uit de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 100-jaarsaandachtsgebieden. De Provinciale Milieu Verordening en Provinciale Ruimt...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Dit bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden binnen de provincie Groningen. Grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder de milieubeschermingsgebieden die in het kader van de Wet Milieubeheer do...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • De grondwaterbeschermingszones bestaan uit de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 100-jaarsaandachtsgebieden. De Provinciale Milieu Verordening en Provinciale Ruimt...

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht

Filter je resultaten