type-icon

Dataset

Zoeken

6 datasets

 • Op grond van de Grondwaterwet is de provincie Zuid-Holland verplicht om een grondwatermeetnet aan te leggen, te onderhouden en te monitoren. Het doel van dit meetnet is het volgen van de regionale ver...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Gesloten bodemenergiesystemen in Overijssel. Betreft actieve locaties van gesloten bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berus...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Open Koude Warmte Opslag (KWO) bodemenergiesystemen in Overijssel. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor vergunningen en meldingen van deze systemen. Op de kaart staan de actieve bodemenergies...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Dit is het verplichte grondwaterkwantiteitsmeetnet van de provincie Utrecht waarin de grondwaterstanden worden gemeten in de watervoerende pakketten in de ondergrond. Met deze informatie kan de grondw...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Lucht
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Het betreft locaties van actieve vergunningen grondwateronttrekkingen in de provincie Overijssel van bevoegd gezag provincie Overijssel en bevoegd gezag Waterschappen. Het betreft locaties voor bronbe...

  Bijgewerkt: 08-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Grondwateronttrekkingen 2008 Register grondwater. Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De volgende werkzaamheden zijn daarbij overgegaan naar de waterschappen: - industriele onttre...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Gelderland