type-icon

Dataset

Zoeken

8 datasets

 • Deze dataset is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor grondwater voor de ontwerp-versie van het SGBP2, welke is vastgesteld in december 2014. Het betreft vlekke...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Informatiehuis Water
 • Grondwaterkwaliteitsmeetnet Overijssel. Deze kaart bevat de ligging van zowel de PMG meetpunten (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) als de LMG meetpunten (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)....

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Grondwateronderzoek, Locatie waar de grondwaterstand en/of samenstelling wordt gemeten. Dit zijn grondwaterputten waarin zich een of meer buizen bevinden. Een buis bevat een of meer geperforeerde dele...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
 • De tot standkoming van dit meetnet heeft plaatsgevonden van 1989 / 1995 en heeft geresulteerd in een meetnet van 120 lokaties in Gelderland, waar in samenwerking met het RIVM op maximaal drie dieptes ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Gelderland
 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om he...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in procenten normoverschrijding in het diepe (25 m - mv) en het ondiepe grondwater (10-25 m - mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKE...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Deze dataset is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor het register beschermde gebieden. Het betreft kaartlagen met de onttrekkingen voor menselijke consumptie, ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Informatiehuis Water
 • Deze dataset is gebaseerd op data van het Informatiehuis Water en bestaat uit de dataset voor grondwater voor de definitieve versie van het SGBP2, welke wordt vastgesteld in december 2015. Het betreft...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Informatiehuis Water

Filter je resultaten