type-icon

Dataset

Zoeken

6 datasets

 • De Provincie Utrecht heeft een Bodemvisie opgesteld om bodemdaling te beperken. Hierin worden de grondwatertrappen gebruikt. Ook de Waterschappen gebruiken de grondwatertrappenkaart voor het opstellen...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte, 25 cm afstand, 2e watervoerend pakket, gemiddelde situatie periode 1990-2006. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Dit bestand bevat het puntenbestand van het grondwaterkwantiteitsmeetnet. Het grondwaterkwantiteitsmeetnet is ingericht om twee keer per maand de grondwaterstanden te meten. Iets meer dan de helft is ...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Een grondwaterlichaam (GWL) is volgens de definitie van de Kaderrichtlijn Water (KRW): een afzonderlijke grondwatermassa met een eenduidig te omschrijven chemische en kwantitatieve toestand. De KRW he...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Overijssel
 • Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte, 25 cm onderlinge afstand, 1e watervoerend pakket B, gemiddelde situatie periode 1990-2007. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel ui...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden direct rondom drinkwaterwinningen aangewezen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In deze gebieden wordt het grondwater bescher...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Overijssel

Filter je resultaten