type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • Dit bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden binnen de provincie Groningen. Grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder de milieubeschermingsgebieden die in het kader van de Wet Milieubeheer do...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's, Ruimtelijke ordening
 • Het betreft locaties van actieve vergunningen grondwateronttrekkingen in de provincie Overijssel van bevoegd gezag provincie Overijssel en bevoegd gezag Waterschappen. Het betreft locaties voor bronbe...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Open Koude Warmte Opslag (KWO) bodemenergiesystemen in Overijssel. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor vergunningen en meldingen van deze systemen. Op de kaart staan de actieve bodemenergies...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat grondwaterbeschermingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Rond de drin...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's, Water
 • Dit bestand bevat alle onttrekkingsputten van alle vergunningplichtige grondwateronttrekkingen in de provincie Groningen voor drinkwater en industriĆ«le doeleinden.

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat grondwaterbeschermingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Rond de drinkwaterwinningen (Onnen-De Punt, Sellingen, Bellingwolde) bevinden zic...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's, Water
 • Gesloten bodemenergiesystemen in Overijssel. Betreft actieve locaties van gesloten bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berus...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu

Filter je resultaten