type-icon

Dataset

Zoeken

3 datasets

 • Het betreft locaties van actieve vergunningen grondwateronttrekkingen in de provincie Overijssel van bevoegd gezag provincie Overijssel en bevoegd gezag Waterschappen. Het betreft locaties voor bronbe...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Open Koude Warmte Opslag (KWO) bodemenergiesystemen in Overijssel. De provincie Overijssel is bevoegd gezag voor vergunningen en meldingen van deze systemen. Op de kaart staan de actieve bodemenergies...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • Gesloten bodemenergiesystemen in Overijssel. Betreft actieve locaties van gesloten bodemenergiesystemen in de provincie Overijssel waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berus...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Economie, Organisatie en beleid, Natuur en milieu