type-icon

Dataset

Zoeken

43 datasets

 • Voorkeurslocaties - Geluidsweringen. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lokaties. Teve...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Experimenten zonne-energie Provincie Zuid-Holland. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere ...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Brongegevens - Eigendom langs rijks-, provinciale en spoorwegen. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eve...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Voorkeurslocaties - Bouwblok geschikt zonneveld. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lo...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Buurt - Potentiele opbrengst/ha [MWh/jaar] - woningen of grote daken [meer dan 180 panelen]. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaats...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Locatie van bestaande en te realiseren windturbines. Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De ve...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Industrie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Voorkeurslocaties - geschikt voor een zonneveld. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lo...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Gemeente - Gerealiseerde productie SDE projecten en kleinverbruikers [MWh/jaar]. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Economie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • De economische haalbaarheid (rentabiliteit) wordt gedefinieerd als de maximaal toegestane prijs minus transportkosten en kostprijs warmte van desbetreffende bron. Voor het bepalen van de economische h...

  Bijgewerkt: 16-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Kansrijk zoekgebied voor windenergie. Windenergie is elektrische energie opgewekt met windturbines. De verantwoordelijkheid om planologisch ruimte te maken voor windturbines ligt bij de gemeenten. De ...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel

Filter je resultaten