type-icon

Dataset

Zoeken

28 datasets

 • Clustering van gebieden waar verwarming van gebouwen op basis van warmtenet meest potentie biedt. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Lucht
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Deze kaartlaag geeft de huidige verwachte warmtevraag op buurtniveau weer. Deze kaart is een opgesomde variant van de 'warmtevraag per woning per pand' kaartlaag. In deze kaart zijn de warmtevraag waa...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open system...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Bij geothermie wordt warmte uit diepe aardlagen (>1500 m) gebruikt om huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug in de bodem gebracht. Voor geothermie...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Bij hoge temperatuur opslag (HTO) word een doorlatend pakket gebruikt om (een overschot aan) warm water op te slaan, zodat het onttrokken kan worden op het moment dat dit nodig is. Meestal wordt gebru...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Deze kaart geeft de ligging van de breuken binnen de formatie van Brussels Zand aan. De formatie van Brussels Zand is een geologische formatie in de ondergrond van het centrale deel van BelgiĆ«. De for...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • Locatie van bestaande en te realiseren windturbines. Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De ve...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Industrie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Deze kaartlaag bevat berekende clusters aan de hand van de warmtevraag kaart op rasterniveau. Aan de hand van deze kaart en de ondergrens van 1.000GJ/ha/jaar is een selectie van gebieden ontstaan die ...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
  Data eigenaar: Overijssel
 • De signaleringskaart geeft de potentie voor warmte-koudeopslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zijn...

  Bijgewerkt: 20-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • De signaleringskaart laat op basis van grove aannames de potentie van diepe geothermie zien. Diepe geothermie (ook wel aardwarmte) is een techniek om door middel van boringen van 1000-4000 meter diep,...

  Bijgewerkt: 20-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland

Filter je resultaten