Dataset

Zoeken

23 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Defensie
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Defensie
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Financien
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Defensie
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Financien
 • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld op 27 juni 1990 is de veiligheidszonering (zone A, B en C) rond munitiecomplexen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  Luchtwachttoren

  betonnen toren; luchtobservatiepost uit de Koude Oorlog en gebouwd in de periode 1950 - 1960. Bedoeling was vanuit de luchtwachttorens de nadering van vijandelijke vliegtuigen te signaleren. Doel van ...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de bestaande laagvliegroutes (hartlijn) met navigatietolerantie en invloedsfeer opgenome...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Verdedigingswerk uit de jaren '30 van de 20e eeuw ter verdediging van het Nederlandse grondgebied of verdedigingswerk aangelegd door de Duitse bezetter tussen 1940 en 1945. De categorie omvat m.n. de ...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 2), zijn de militaire oefenterreinen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  Liniedijk

  dijk die onderdeel uitmaakt van een militaire verdedigingslinie en bedoeld is als verbinding tussen twee verdedigingswerken en/of een inundatievlakte begrenst aan de binnenkant (kant van het te verded...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Verdedigingswerk bedoeld om de er binnen liggende stad te beschermen tegen aanvallen van buiten af. Aanvankelijk paste met stadsmuren en grachten toe, vanaf de 16e eeuw voornamelijk een veelhoekig ste...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie