type-icon

Dataset

Zoeken

21 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Financien
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • De Overheid.nl Monitor is in 1999 gestart. Toentertijd zijn in totaal 580 overheidswebsites onderzocht. Dit was in een periode dat het merendeel van de overheidsorganisaties geen website had. Het aant...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Huisvesting
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • type-icon

  Dataset

  Vactures ABD

  Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Extra beloning van rijksambtenaren is mogelijk in de vorm van bijzondere beloningen (toeken- ning van een eenmalige of periodieke toeslag) of van verhoging van het vaste salaris. Met het oog op de ge...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Financien
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Alle regelingen uit het basiswettenbestand zijn als open data beschikbaar in XML-formaat. Deze kunnen gedownload worden over HTTPS vanaf de repository. Daardoor is het mogelijk om een eigen kopie van ...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Recht
  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Rijksoverheid
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • PIVA (Persoonsinformatie Voorziening Caribisch Nederland). Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Filter je resultaten