type-icon

Dataset

Zoeken

32 datasets

 • In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch en maatschappelijk verkeer in Nederland. Een aantal (bezoek)adressen...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Bestuur, Economie
 • Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen in Amsterdam

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Economie
 • type-icon

  Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 06-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 06-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • type-icon

  Dataset

  Brzo API

  De Brzo API ontsluit gegevens over risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de pe...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Bodem

Filter je resultaten

Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)