Dataset

Zoeken

40 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Werkgelegenheid
 • Dataset

  Brzo API

  De Brzo API ontsluit gegevens over risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan is een juridisch document dat voor iedereen bindend is. In het plan is...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Bevat de drie voorbereidingsfasen voor bestemmingsplannen: Voorbereiding Ontwerp-besluitvormingstraject Vaststelling-besluitvormingstraject

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het Vestigingenregister van de gemeente Zaanstad. In dit register zijn gegevens opgenomen van en over alle vestigingen van bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid

Filter je resultaten

Geselecteerde filters
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)