Dataset

16 datasets

 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Energie Transitie Park.De provincie Drenthe verwacht van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-syst...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geluid van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2021
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de pe...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Bodem
 • Dataset

  Brzo API

  De Brzo API ontsluit gegevens over risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de act...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data eigenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Werkgelegenheid
 • Dataset

  Welstand

  Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de ka...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)
Community (1)