Dataset

Zoeken

20 datasets

 • Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 31-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Definitiede verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkeringHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Boring

  Definitieeen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek.Herkomst definiti...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 24-07-2021
  Thema: Water
 • Definitiebedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 12-07-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Appendages

  DefinitieApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 12-07-2021
  Thema: Water