type-icon

Dataset

Zoeken

12 datasets

 • type-icon

  Dataset

  Breuksteenvlak

  DefinitieProfielverdedigingsvlak met behulp van breuksteen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water
 • Definitielijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.ToelichtingVoorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.Herkomst defini...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Grasvlak

  DefinitieEen profielverdediging met behulp van graszodenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Water
 • Definitiebedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Water
 • Definitiede verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkeringHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Water