Dataset

Zoeken

11 datasets

 • De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg. U vindt hier het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Bijgewerkt: 31-08-2020
  Thema: Energie
 • Woningen die in de zone van 18,575 meter liggen uit de as van het hoogspanningstrack van netbeheerder Tennet

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De BAG-data is bijgewerkt tot eind augustus 2019. Overzicht van de oppervlakte van woningen in Zaanstad.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 20-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het Bestaand Bebouwd Gebied te zien (tegenhanger van het landelijk gebied), zie ook hoofdstuk 3 van de PRV. Het begrip komt diverse keren en...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Aardgas- en electriciteitslevering 2014

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • De belasting met NO2 (Jaargemiddelde NO2-concentratie in microgram/m3) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beel...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's, Transport
 • Op deze kaartlaag is illustratief weergegeven welke gebieden de provincie als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) beschouwt. De begrenzing op deze kaartlaag maakt geen onderdeel uit van de beoordeling of ee...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Het bestand CBSpostcode6 bevat statistische gegevens per volledige postcode. In november 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld. Deze jaren bevatten nu gegevens over demografie, wone...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • De woningbouwplannen worden bijgehouden in een databestand bij de afdeling Grond en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, zowel administratief als geografisch. De informatie is afkomstig van diverse...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens per 100m x 100m vierkant. In oktober 2020 zijn gegevens over de jaren 2017 en 2018 aangevuld en is 2019 toegevoegd. Lees voor meer informat...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid

Filter je resultaten

Geselecteerde filters
Status (1)
Taal van de metadata (1)
Community (1)