type-icon

Dataset

Zoeken

3 datasets

 • De woningbouwplannen worden bijgehouden in een databestand bij de afdeling Grond en Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, zowel administratief als geografisch. De informatie is afkomstig van diverse...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het Bestaand Bebouwd Gebied te zien (tegenhanger van het landelijk gebied), zie ook hoofdstuk 3 van de PRV. Het begrip komt diverse keren en...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Op deze kaartlaag is illustratief weergegeven welke gebieden de provincie als Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) beschouwt. De begrenzing op deze kaartlaag maakt geen onderdeel uit van de beoordeling of ee...

  Data eigenaar: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening