type-icon

Dataset

Zoeken

4 datasets

 • Dit bestand bevat de karakteristieke waterlopen gelegen binnen de provincie Groningen. Een karakteristieke waterloop is een natuurlijke waterloop met een hoge landschappelijke - en natuurwaarde, herke...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat karakteristieke waterlopen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het la...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kan...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Groningen
 • Dit bestand bevat karakteristieke waterlopen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming van de karakteristieke water...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Water
  Data eigenaar: Provincie Groningen