type-icon

Dataset

Zoeken

1 dataset

  • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we bronnen en vennen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Toelichting: Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW...

    Data eigenaar: Overijssel
    Bijgewerkt: 21-02-2021
    Thema: Water, Ruimtelijke ordening, Organisatie en beleid