type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • Dit bestand geeft de In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POPII, kaart 1) hydrologische aandachtgebieden weer: Gebieden met een ...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II geeft de kaart met de tabel gebiedskenmerken een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald ge...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Gebied met wijken, voormalig hoogveengebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, goedgekeurd door Provinciale Staten van Drenthe, kaart 7.

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Oude tekst: Aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan) en POP, kaart 12. (Het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa is opgenomen in een aparte kaartlaag, zie...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • De hydrologische aandachtsgebieden:1. Gebieden met een natuurfunctie van het freatisch grondwater. 2. Gebieden met een ondersteunende natuurfunctie of een algemene functie grenzend aan een natuurfunct...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Prov...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via slot...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe