Zoeken

1 dataset

  • Beeldstanden van de Matrixborden hoofdwegennet (MSI) en bijbehorende snelle data intensiteiten en snelheidsdata hoofdwegennet (MRM) van Rijkswaterstaat worden sinds april 2017 doorgegeven in de open d...

    Data eigenaar: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
    Bijgewerkt: 16-05-2021
    Thema: Verkeer