Zoeken

2 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en d...

  Data eigenaar: Staatsbosbeheer
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Organisatie en beleid, Ruimtelijke ordening