Dataset

1 dataset

  • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

    Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
    Bijgewerkt: 13-09-2021
    Thema:
    • Ruimte en infrastructuur