type-icon

Dataset

Zoeken

8 datasets

 • Deze dataset vormt samen met drie andere datasets (zettingsgevoeligheid (slappe grond), dikte holoceen en opbarsting damwand) de informatie om de geschiktheid van de ondergrond voor bouwen op slappe g...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Noord-Holland
 • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natu...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Indicatie van gebieden die, op basis van de huidige gegevens, kansrijk, onzeker, danwel kansarm worden gezien voor de winning van aardwarmte. De grenzen moeten als overgangszones beschouwd worden. K...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Noord-Holland
 • Dit bestand bevat de interferentiegebieden binnen de gemeente Groningen. Interferentiegebieden zijn gebieden waar de gemeente de ondergrond kan ordenen omdat er drukte in de ondergrond wordt verwacht....

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Groningen
 • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische e...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 de archeologische waarden, de overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden, weergegeven. In dit best...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Dit bestand geeft de ontgrondingslocaties in de provincie Drenthe weer.

  Bijgewerkt: 02-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe

Filter je resultaten