type-icon

Dataset

Zoeken

7 datasets

 • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natu...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uit...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terrein...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische e...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 de archeologische waarden, de overblijfselen in de bodem van menselijke activiteiten uit het verleden, weergegeven. In dit best...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Vlakrelicten van nederzettingen, perceleringen, grondgebruik van open akkercomplexen en dichtheden van perceelrandbegroeiingen in de jaren 1840 en/of 1930 met aangegeven de mate van verandering (weini...

  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe