type-icon

Dataset

Zoeken

23 datasets

 • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2002 van Nederland". (Peil...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2000 van Nederland". (Peil...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via slot...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de landschapstypen weer zoals in de door Provinciale Staten van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart 10 en Streekplan Drenthe kaart B.9.2 en POP, ...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Gebied met wijken, voormalig hoogveengebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, goedgekeurd door Provinciale Staten van Drenthe, kaart 7.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Gebied van belang voor weidevogels, zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, kaart 7,vastgesteld door Provinciale Staten op 7 juli 2004

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Prov...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de macro-gradienten langs de rand van het Drents Plateau weer als onderdeel van de ecologische structuur, zoals die zijn gebruikt op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de natuurdoelen voor gebieden die de netto EHS zijn genoemd weer. De stand van zaken realisatie netto EHS per 7 juli 2004. Vaststelling door Provinciale Staten van Drenthe van het Pr...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten