type-icon

Dataset

Zoeken

44 datasets

 • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2002 van Nederland". (Peil...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Inventarisatie t.b.v. Landelijke rapportage van verdroogde natuurgebieden en projecten verdrogingsbestrijding. Gegevens eveneens gebruikt voor de "Verdrogingskaart 2000 van Nederland". (Peil...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via slot...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand toont de hoogspanningsleidingen incl. voltage in de provincie Drenthe, zoals weergegeven in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsplan Drenthe, POPII,...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft belangrijke gradientgebieden als aandachtsgebied weer, zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde Omgevingsplan Drenthe van 7 juli 2004

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Provinciale Omgevingsverordening. Verbodszone diepe boringen (bij grondwateronttrekkingen). De verbodzone is onderdeel van de grondwaterbescherming van de grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoo...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol beekdal (of een gedeelte daarvan) of geomorfologisch en/of bodemkundig waardevol droogdal. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Om...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Aardkundig waardevolle stuifzandgebieden en rivierduinen ( dekrandruggen en kopjes). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POP, kaart 6. en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 6.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II geeft de kaart met de tabel gebiedskenmerken een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald ge...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld op 27 juni 1990 is de veiligheidszonering (zone A, B en C) rond munitiecomplexen opgenomen, die in dit bestand worden weergegeven.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid

Filter je resultaten