type-icon

Dataset

Zoeken

11 datasets

 • Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Prov...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de waterhuishoudkundige systemen weer zoals deze staan op kaart 3 van het door Provinciale Staten van 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand geeft de In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (POPII, kaart 1) hydrologische aandachtgebieden weer: Gebieden met een ...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, geeft op kaart 2 de bergingsgebieden weer. Bergingsgebieden zijn gebieden die bij extreme weersomstandigh...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Uitwerking van de robuuste verbinding Sallandse Heuvelrug - Drents Plateau zoals is vastgesteld door Gedepurteerde staten op 20 januari 2009.Robuuste ecologische verbindingen Provinciaal Omgevingsplan...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via slot...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II geeft de kaart met de tabel gebiedskenmerken een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald ge...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Gebied met wijken, voormalig hoogveengebied. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, goedgekeurd door Provinciale Staten van Drenthe, kaart 7.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 de Robuuste ecologische verbindingen aangegeven (zie ook PKB-nota Ruimte). Robuu...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten