type-icon

Dataset

Zoeken

9 datasets

 • In het Streekplan Drenthe, vastgesteld op 27 juni 1990 zijn op kaart A 7.2 de cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen Beschermde dorps/stadsgezichten.opgenomen, die in dit bestand worden weergege...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de buitenplaatsen weer zoals vermeld in het Streekplan Drenthe, kaart B.9.4. en POP, tekstkaartje en POPII, kaart 11.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004. Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW). Dit landelijk bestand is het resultaat van een rekenkundige bewerking op basis van een model van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek). Uit...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dit bestand geeft de landgoederen weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De archeologische monumenten zoals gehanteerd door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat een overzicht van belangrijke archeologische terrein...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 28-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Provinciale Staten hebben op 27 juni 1990 het Streekplan Drenthe vastgesteld. Hierin zijn op kaart A.7.2. de cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen opgenomen, die in dit bestand worden weergegev...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Deze kaart laat de gebieden met loofbosjes zien. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Provinciaal Omgevingsplan Drenthe POPII, kaart 7, vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 31-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid