Dataset

Zoeken

20 datasets

 • Dataset

  Breuksteenvlak

  DefinitieProfielverdedigingsvlak met behulp van breuksteen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Definitielijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.ToelichtingVoorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.Herkomst defini...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Grasvlak

  DefinitieEen profielverdediging met behulp van graszodenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Put

  Updatedatum 02-08-2019

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  waterbergingen

  Definitieals functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 20-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 13-06-2021
  Thema: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Water