Dataset

Zoeken

21 datasets

 • Dataset

  waterbergingen

  Definitieals functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Grens waterschap Wdodelta

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Definitieeen groep meetreeksen die gebruikt worden om de geometrische wijzigingen in de tijd te volgen.Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water
 • Afsluiter tbv open dataportaal

  Data eigenaar: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Water