Dataset

Zoeken

26 datasets

 • De BodemKwaliteitsKaart Ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bodemlaag van 0,5 tot 2,0 meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinde...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De Ontgravingskaart Bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van onverdachte locaties. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.zaanst...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Locaties en administratieve gegevens van voormalige bomen in de openbare ruimte.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De BKK Functieklassenkaart beschrijft de kwaliteit die aansluit bij de (hoofd)functie van een gebied: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspee...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Kaart om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit is gemeten via een z.g.n.beeldkwaliteitsmetin...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De zoneringskaart bovengrond geeft weer de zones waar de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter gelijkwaardig is. De kaart is een bijlage van de Nota bodembeheer, die u kunt vinden op www.za...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Kaartlaag met te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  Bodem boringen

  Kaartlaag met boringen die zijn uitgevoerd in een bodemonderzoek. Ook vindt u hier per boring de uitgevoerde analyses met resultaat. Niet alle boringen zijn geanalyseerd. Het kan ook voorkomen dat e...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 19-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid