Dataset

Zoeken

1 dataset

  • Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om he...

    Data eigenaar: Drenthe
    Bijgewerkt: 11-04-2021
    Thema: Natuur en milieu