Dataset

Zoeken

18 datasets

 • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Bodem, Water, Organisatie en beleid, Transport
 • Verblijfsobjecten (uit de BAG, peildatum 01-10-2019) die zich binnen bedrijventerreinen bevinden in de provincie Zuid-Holland. De contouren zijn groter dan 1 ha en van het jaar 2018.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Economie
 • Panden (uit de BAG, peildatum 01-10-2019) die zich binnen bedrijventerreinen bevinden in de provincie Zuid-Holland. De contouren zijn groter dan 1 ha en van het jaar 2018.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Economie
 • Panden (uit de BAG) die zich binnen kantoorlocaties bevinden in de provincie Zuid-Holland.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Economie
 • Panden (uit de BAG) die in 2012 tot en met 2019 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering per verblijfsobject aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttr...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Overzicht (en in kaartweergave animatie) van bouwjaar van gebouwen in Amsterdam. Deze dataset is gemaakt op basis van de 1:10.000 topografische Bebouwingskaart en het Adressenbestand (BAG). Van de mee...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amster...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bestuur, Economie, Huisvesting, Ruimte en infrastructuur
 • De waarderingskaart voor de AUP-gebieden (Algemeen Uitbreidingsplan) geeft inzage in de stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode 1935-1965. Aan ieder pand is een...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Dit bestand bevat de begrenzing van het aardbevingsgebied zoals deze is vastgelegd in de provinciale verordening. De provinciale Omgevingsverordening bevat regels ter voorkoming van gehele of gedeelte...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Verblijfsobjecten (uit de BAG) die in 2012 tot en met 2016 zijn ontstaan door nieuwbouw.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten