type-icon

Dataset

Zoeken

35 datasets

 • Bij vorst en sneeuw kan het glad zijn in Arnhem. De gemeente doet haar best om de wegen zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente Arnhem heeft wegen en fietspaden verdeeld in verschil...

  Data eigenaar: Arnhem
  Bijgewerkt: 27-02-2021
  Thema: Verkeer
 • Fietscomfortmetingen worden uitgevoerd om de toestand van alle fietspaden en parallelwegen in kaart te brengen. Bij het uitvoeren van deze metingen wordt uitgegaan van de CROW systematiek, met als res...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport
 • Dit bestand bevat de fietspaden - plusroute (verlicht). Een plusroute heeft meer dan 1500 fietsers per etmaal.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport
 • Dit bestand geeft de oversteeklocaties weer van de fietsroutes in provincie Zuid-Holland. Tevens is aangegeven of de oversteeklocatie is voorzien van een verkeerslicht, (klein) middeneiland, ongelijkv...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport
 • type-icon

  Dataset

  Fietsnetwerk

  Overzicht van het primaire, hoofd- en regionale fietsnetwerk in Zaanstad

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Indicatieve ligging van de onderlinge kruising van de te realiseren snelfietsroutes zoals vastgelegd in het Realisatieplan fiets. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitma...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat de fietspaden - plusroute (niet verlicht). Een plusroute heeft meer dan 1500 fietsers per etmaal.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport
 • Dit bestand bevat de knooppunten van het Routenetwerk Fietsknooppunten Groningen. Fietsroutenetwerken zijn gebaseerd op een fijnmazig netwerk van rustige paden en wegen, die bij elkaar komen in genumm...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Transport
 • type-icon

  Dataset

  Fietstellingen

  In de periode van 24 mei tot en met 9 juli 2018, 2019 en 2020 zijn op 500 locaties visuele fietstellingen uitgevoerd. Per tellocatie zijn 2 (niet aaneengesloten) uren geteld (dus 1.000 metingen). Per ...

  Data eigenaar: Overijssel
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Transport
 • In dit bestand is er een overzicht gemaakt van projecten die bijdragen aan het verbeteren van het fietsnetwerk in Zuid-Holland. Deze projecten voert de provincie samen met de gemeenten uit, of zijn to...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening, Transport

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)