type-icon

Dataset

Zoeken

10 datasets

 • De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bo...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bes...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Aandachtsgebieden voor lood in Zeeland gebaseerd op de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten In gebieden met vooroorlogse bebouwing kunnen in de bodem hoge loodgehalten voorkomen. Hoe ouder de bebouwin...

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • Door Gedeputeerde Staten op 22 januari 2014 vastgestelde ontwerpversie van Spoedlocatie bodemsanering

  Bijgewerkt: 27-09-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaar...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaar...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (vlakken)

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • type-icon

  Dataset

  Sanering grond

  Kaart met contouren van locaties waar een grondsanering heeft plaatsgevonden. Grondsanering kan inhouden dat er verontreinigde grond ontgraven is, of dat de verontreinigde grond is afgedekt met een la...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Spoedlocatie bodem(sanering).Deze kaart geeft de spoedlocaties voor bodemsanering weer. Op deze locaties zijn als gevolg van ...

  Bijgewerkt: 26-09-2020
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De Bodemkwaliteitskaart (bkk) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. De kaart bestaat uit drie kaartlagen: de functiekaart, bodemkwaliteitskaar...

  Bijgewerkt: 14-09-2020
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Zeeland

Filter je resultaten